Tere tulemast Liikluskool.ee kodulehele. Siit leiate ülevaated liiklusraamatutest, mille autoriks on Reedik Niilus. Samuti pakume vaatamiseks eri eestikeelsed liiklusõppe teemalisi videosid ning täiendame jõudumööda oma vastavat kogu. Tagasiside ja küsimused nii raamatute kui videote kohta, samuti liikluse teemadel laiemalt, on alati teretulnud.

Lisasõidutunnid
e-TESTID

Liiklustestid

Väljaandes on 18 liiklustesti B-kategooria juhiloa taotlejale. Lisaks on teemad ka mootorratta ja veoautojuhi lubade taotlejale.

  • Testi teemad on sarnased riiklikul eksamil kehtivatele.
  • Küsimustes on ainult üks õige vastusevariant.
  • B-kategooria liiklustest koosneb 40 küsimusest.
  • Igas testis on kümme punasega märgistatud liiklusohutusalast küsimust.
  • Test on edukalt läbitud, kui eksimusi on viis või vähem, millest liiklusohutuse vastustes on kuni üks eksimus.

Loe edasi >>

Vastuste kommentaarid

Liiklusülesanded

Väljaanne on heaks abiliseks autokoolides õppijatele liiklusteooria eksamiks valmistumisel. Liiklusülesannete koostamisel on aluseks võetud A, B ja C-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava.
Ülesannete lahendajale annab kogumik enne riikliku eksamit võimaluse kontrollida oma liiklusalaste teadmiste taset ja saada eneskindlust.
Igale küsimusele on üks õige vastus.

Loe edasi >>

Vastuste kommentaarid

Illustreeritud liiklemise reeglid٠ Liiklusmärgid ٠ Teekattemärgised ٠ Foorid ٠ Liikluskindlustus

Väljaanne on mõeldud peamiselt A- ja B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omandavatele õppijatele, kes soovivad saada kiiret ülevaadet ja praktilist teavet olulisemast nii liiklus- kui ka liikluskindlustusseaduses. Seadustekstidest on välja toodud need paragrahvid, mida õppija peab teadma juhilubade taotlemisel ning mille sisuga juht võib tulevikus kõige sagedamini kokku puutuda.

Loe edasi >>

Liiklusmärgid, teekattemärgised, foorid

Raamatust leiad uued 1. märtsist 2018 kehtima hakanud:

  • liiklusmärgid ja nende tähendused;
  • teekattemärgised ja nende tähendused;
  • nõuded fooridele.

Loe edasi >>

Auto juhtimise põhimõtted

Raamatust leiad harjutused ja selgitused, mille abiga õppida iseseisvalt autot juhtima. „Auto juhtimise põhimõtted” väljatoodu on osa juhiks saamise programmist, kus tulevane juht saab omandada auto juhtimise põhioskused. Selgituste illustreerimiseks on raamatus üle 200 joonise ja foto.

Loe edasi >>

Liiklemine tänavatel ja teedel

Raamat keskendub  erisuguse raskusastmega liiklusolukordadest arusaamisele ja õigele tegutsemisele. 240 skeemil on illustreeritud põhilised liiklusolukorrad, mis tulevad ette sõidueksami sooritamisel, hiljem igapäevases liikluses ning välismaal sõites.

Loe edasi >>

Ringle õigesti!

Väljaanne käsitleb Tallinna ringristmikke skemaatiliselt, samuti nende eripära ning annab juhiseid, kuidas RINGTEEL ÕIGESTI JA OHUTULT LIIGELDA.
Samuti on iga ringtee puhul välja toodud juhtide levinumad eksimused ja liiklusohtlikumad olukorrad.

Loe edasi >>

Движение по улицам и дорогам

“Движение по улицам и дорогам” сосредотачивается на понимании дорожных ситуаций с разной степенью сложности и на правильном действиях в них.

Читай дальше >>

Learning to drive on streets and roads

“Learning to drive on streets and roads” focuses on understanding and properly acting in traffic situations of varying levels of difficulty while learning to drive.

Read more >>

Задачи по дорожному движению

Издание служит хорошим пособием для учащихся автошкол при подготовке к экзамену по теории ПДД.

Читай дальше >>

Traffic tests

This publication is a useful aid for anyone enrolled in a driving school and preparing for the traffic theory test. The traffic tests have been compiled on the basis of the state curriculum for the preparation of drivers of categories A, B and C power-driven vehicles.

Read more >>