Liiklemine tänavatel ja teedel

Raamat keskendub  erisuguse raskusastmega liiklusolukordadest arusaamisele ja õigele tegutsemisele. Enam kui 250 skeemil on illustreeritud põhilised liiklusolukorrad, mis tulevad ette sõidueksami sooritamisel, hiljem igapäevases liikluses ning välismaal sõites. Kooskõlas liiklusseaduse ja ohutu liiklemise põhimõtetega on iga illustratsiooni juures välja toodud juhi õige tegutsemine ja selgitused.

„Liiklemine tänavatel ja teedel” on abiks tulevasele juhile liiklemise põhialuste omandamisel.
Loodan, et raamatust saab tubli abiline õppesõidueksamiks valmistumisel ja heaks juhiks saamisel.

Autor: Reedik Niilus
Aasta: 2020
Lehekülgi: 64
Mõõtmed: 235 x 165

Sisukord

Jalakäija, jalgratturi ja juhi kohustused - 2
Juhi märguanded - 5
Paiknemine ristmikul ja teel, sõiduki sõidusuunad ning sõidujooned - 6
Manöövrid -15
Lõikumisalad
     Reguleerimata samaliigilised ristmikud - 18
     Reguleerimata eriliigilised ristmikud – peatee ja kõrvaltee - 19
     Ringliiklusega ristmikud - 30
     Reguleeritud ristmikud - 31
     Lõikumine trammiteega - 37
     Lõikumine raudteega - 40
Ühesuunalised teed - 41
Kohustusmärgid - 43
Muud liiklusmärgid - 44
Sõidukiirus - 46
Möödasõit, möödumine ja ümberpõige - 48
Peatumine ja parkimine - 52
Muud LS-ist tulenevad õigused ja kohustused - 54

NB! Lk 22 viimase skeemi vastuses on trükiviga. Õige vastus on: peale minu juhitud auto ja jalakäija ületab viimasena ristmiku rohelise auto juht.

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT