Liiklusülesanded

Ülesannete kogumik sisaldab küsimusi, mis aitab lahendajal kinnistada oma liiklusalaseid teadmisi ja kontrollida õppematerjali omandamist. Liiklusülesannete koostamisel on aluseks võetud A, B ja C-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava. Seega on väljaanne heaks abiliseks autokoolides õppijatel liiklusteooria eksamiks valmistumisel.

Autor: Reedik Niilus
Aasta: 2024
Kirjastus: Jeppe Auto OÜ
Lehekülgi: 84
Mõõtmed: 297 x 210

Väljaanne on saadaval raamatukauplustes ja autokoolides.

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT

Vastuste kommentaarid

1. Mõisted – lk 2
2. Juhi kohustused – lk 4
3. Juhi terviseseisund – lk 11
4. Suunamärguanded – lk 12
5. Liiklusmargid ja lisateatetahvlid – lk 14
6. Teekattemärgised – lk 21
7. Paiknemine ja manöövrite sooritamine – lk 24
8. Ristmiku ületamine – lk 29
9. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige – lk 38
10. Peatumine, parkimine ja hädapeatumine – lk 41
11. Sõidukiirus – lk 45
12. Tulede kasutamine – lk 47
13. Liiklusohutus – lk 49
14. Liikluspsühholoogia – lk 59
15. Pukseerimine – lk 64
16. Tehnoseisund ja teised valdkonnad – lk 65
17. Liikluskindlustus – lk 74
18. A-kategooria – lk 77
19. C-kategooria – lk 81

NB! Seoses küsimuste pideva kaasajastamise vajadusega on osa varasemate trükiste küsimused asendatud päevakajalisematega. Vastuste kommentaarid on vastavuses 2020 aasta väljaandele ning varasemate trükiste küsimustele antud vastuste kommentaarid ei pruugi olla vastavuses.

Ülesannete vastustes on ilmnenud järgnevad trükivead:
2023. a – lk 59 ül 2
2020. a – lk 48 ül 5
2018 II. a – lk 8 ül 6, lk 12 ül 1
2018. a – lk 19 ül 1

Õiged vastused leiate kommentaarides.