Liiklusmärgid, teekattemärgised, foorid

Raamatust leiab huviline Eestis kehtivad liiklusmärgid, teekattemärgid ja foorid ning nende tähenduste tervikteksti. Ära on toodud uued, 1. märtsist 2018 kehtima hakanud liiklusmärgid ja enam kui 100 liiklusmärgi tähenduse muudatused.

Väljaande alus on majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus “Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele”.

Aasta: 2018
Kirjastus: Jeppe Auto OÜ
Lehekülgi: 128
Mõõtmed: 105 x 148

Sisukord

Üldsäte – lk 2
Liiklusmärgid – lk 2
Hoiatusmärgid – lk 4
Eesõigusmärgid – lk 16
Keelu- ja mõjualamärgid -lk 18
Kohustusmärgid – lk 30
Osutusmärgid – lk 37
Juhatusmärgid – lk 57
Teeninduskohamärgid – lk 70
Sõjaväemärgid – lk 80
Lisateatetahvlid – lk 82
Teemärgised – lk 92
Teekattemärgised – lk 93
Püstmärgised – lk 112
Foorid – lk 118

Väljaanne on saadaval raamatukauplustes ja autokoolides.

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT