Illustreeritud liiklemise reeglid٠ Liiklusmärgid ٠ Teekattemärgised ٠ Foorid ٠ Liikluskindlustus

Raamatust on välja jäetud need paragrahvid, mis sõiduki juhtimist ja juhi käitumist liikluses otseselt ei mõjuta, vaid kirjeldavad muude Transpordiametiga seotud struktuuride toimimist või protseduure. Teksti toetavad paljudel juhtudel selgitavad illustratsioonid.
Arvestades teksti mahtu ja keerukust on raamatus kasutatud lugejasõbralikku tekstikujundust.

Liiklusseadus

Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: osaktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 27.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik: määrus
Redaktsiooni jõustumise kp: 05.08.2019
Redaktsiooni kehti vuse lõpp: Hetkel kehtiv

Liikluskindlustuse seadus

Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: osaktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2023

Illustratsioonid: Artur Kuus, Reedik Niilus
Kaanekujundus ja küljendus: Anne Vahermaa
©Jeppe Auto OÜ
liikluskool.ee

Lehekülgi: 200
Mõõtmed: 148×210
Aasta: 2023

Sisukord

LIIKLUSSEADUS

 1. peatükk ÜLDSÄTTED
  Üldsätted  3
  Liiklus
  11
 1. peatükk LIIKLUSREEGLID
  Üldsätted 15
  Jalakäija liiklusreeglid 27
  Sõitja liiklusreeglid 30
  Jalgratturi, tasakaaluliikuri, pisimopeedi- ja mopeedijuhi  liiklusreeglid 30
  Juhi liiklusreeglid 34
  Mootorsõidukile esitatavad lisanõuded 58
  Sõiduki juhtimise keeld 63
 1. peatükk SÕIDUK 64
 1. peatükk MOOTORSÕIDUKI JUHTIMINE 
  Mootorsõiduki juhtimisega seotud toimingud 66
  Mootorsõiduki juhtimisõigus 70
 1. peatükk LIIKLUSÕNNETUS 75
 1. peatükk LIIKLUSJÄRELVALVE 77
 1. peatükk VASTUTUS 79

  LIIKLUSMÄRKIDE JA TEEKATTEMÄRGISTE TÄHENDUSED NING NÕUDED FOORIDELE

  LIIKLUSMÄRKIDE TÄHENDUSED 85                  
  Hoiatusmärgid
  86
  Eesõigusmärgid 96
  Keelumärgid 98
  Mõjualamärgid 107
  Kohustusmärgid 108
  Osutusmärgid 112
  Juhatusmärgid 130
  Teeninduskohamärgid 139
  Sõjaväemärgid 151                       
  Lisateatetahvlid
  153

  TEEMÄRGISTE TÄHENDUSED 159
  Teekattemärgised 160
  Püstmärgised 175

  NÕUDED FOORIDELE 181
  Foori mõiste ja foorirühmad 181
  Fooritulede liigid ja paigutus 181

  LIIKLUSKINDLUSTUSE SEADUS

   1. peatükk ÜLDSÄTTED 185
   2. peatükkLIIKLUSKINDLUSTUSE LEPING 187
   3. peatükk HÜVITATAV KAHJU 189
   4. peatükk KAHJU HÜVITAMINE 194
    Üldised alused 194
    Kahju hüvitamise erijuhud 195
    Tagasinõuded 196
  1.      5. peatük AUTOMAATNE LIIKLUSKINDLUSTUS 197

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT