Illustreeritud liiklusseadus

Väljaanne on suunatud huvilisele, kes soovib ennast liiklusalaselt harida või täiendada. Arvestades teksti mahtu ja keerukust on raamatus kasutatud lugejasõbralikku tekstikujundust.

Liiklusseadus

Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 25.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2020

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik: määrus
Redaktsiooni jõustumise kp: 05.08.2019
Redaktsiooni kehti vuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 02.08.2019, 7
Illustratsioonid: Artur Kuus, Reedik Niilus
Kaanekujundus ja küljendus: Anne Vahermaa
©Jeppe Auto OÜ
liikluskool.ee

Lehekülgi: 300
Mõõtmed: 148×210
Aasta: 2020

Sisukord

Liiklusseadus
Üldsätted – 3
Liiklusreeglid – 24
Sõiduk – 76
Mootorsõiduki juhtimine – 96
Juhitöö- ja puhkeaeg ning töötasu – 128
Tramm ja trammi juhtimine – 136
Jalgrattur ja pisimopeedijuht – 140
Nõuded robotliikurile ja robotliikuri liiklusreeglid – 142
Maastikusõidukite liiklemise korraldus ja maastikusõiduki juhtimine – 145
Liikumispuudega ja pimeda inimese liiklemise tagamine – 149
Liiklusõnnetus – 150
Liiklusregistri ning kaitseväe ja kaitseliidu sõidukite register – 154
Parkimise korraldamine – 161
Teekasutustasu – 165
Riigivõimu teostamine sõidukite ja juhilubadega seotud toimingute puhul – 171
Liiklusjärelvalve – 173
Vastutus – 180
Rakendussätted – 195
Liiklusmärkide ja teekattemärgiste tähendused ning nõuded fooridele
Liiklusmärkide tähendused – 201
Teemärgiste tähendused – 275
Nõuded fooridele – 297

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT