Kogemusega sõidu– ja liiklusteooriaõpetaja pakub abi B-kategooria sõiduki juhtimise ja liiklemisoskuste omandamisel. Õppesõidukiks on automaatkäigukastiga auto Toyota Corolla.

Lisasõidutunnid

Pöörduge julgesti, kui

  • vajate lisaks autokooli sõiduõppele veel lisasõiduõpetaja abi;
  • teil on küll juhiluba, kuid te pole ammu sõitnud ja tunnete end liikluses ebakindlalt;
  • tunnete, et näiteks parkimine valmistab raskusi ja vajate sõiduõpet õppeväljakul;
  • vajate enne riikliku sõidueksami sooritamist täiendavaid sõidutunde;
  • olete autokooli või riiklikust sõidueksamist läbi kukkunud, aga ei saa aru, mis on selle põhjustanud;
  • vajate erapooletut eksperthinnangut oma sõiduoskuse kohta;
  • olete äsja kolinud Tallinnasse ja siinne liiklus tundub hirmutav.
Lisasõidutunnid

Võimalikud õppevormid sõidueksamile minejale on:

  • Sõidutunnid parkimisoskuste, ringteede või mõne muu vajaliku teema omandamiseks. Võimalik on õppida ka suletud õppesõiduplatsil.
  • Lisatunnid eksamieelseks sõidukogemuseks.
  • Kogu õppesõiduprogramm ühe nädalaga. Kiirkursus tähendab 4 – 8 akadeemilist tundi sõitu päevas (pausidega) 1 nädala jooksul. Eesmärk on võimaldada soovijale intensiivset õpet ja omandada lühikese ajaga auto juhtimise ja sellega liiklemise oskus, mis on vajalik riikliku eksami sooritamiseks.

Liiklusseaduse § 96 kohaselt tuleb sõidutundi tulles kaasa võtta ja sõiduõpetajale esitada  juhtimisõigust tõendav dokument (õpingukaart, autokooli koolituskursuse tunnistus või juhiluba). Õpingukaardi või koolituskursuse tunnistuse puhul peab lisaks olema kaasas ka isikut tõendav dokument.

Sõidutunni hind on 30€ ja toimuvad kokkuleppel ajavahemikus kella 10.00 – 19.00.

Sõiduaja broneerimine ja info: liikluskool@liikluskool.ee

Kohtumiseni
Reedik Niilus
Tel 5177778

Lisasõidutunnid