Lk 12

 1. § 39. Juhi märguanded
  (1) Juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit, käega märguande andmise võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või sõiduki peatamist. Juht peab pärast suunamärguannet veenduma, et talle antakse teed ja et sõidu jätkamine on ohutu.
  § 2. Mõisted
  Käesoleva seaduse tähenduses:
  37) manööver on igasugune pööre või mis tahes sõiduraja vahetus või ümberpõige;
  Seaduse järgi tuleb näidata pöördel suunatuld, olenemata sellest, kas juht sõidab edasi või tagurdab.
 1. § 39. Juhi märguanded
  (1) Juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. …
  Õigel ajal tähendab ka seda, et juht ei tohi anda teistele liiklejatele valeteadet. Liiga varajane suunamärguanne võib olla teiste liiklejate jaoks eksitav.
 1. Suunamärguannet tuleb näidata ristmikul ka juhul, kui peatee suund muutub ja sõitu jätkatakse mööda peateed. Antud juhul sooritab sinine sõiduk ristmikult vasakpöörde, mis nagu iga teinegi manööver (vt LS § 2 Mõisted
  37) manööver …) kohustab eelnevalt andma suunamärguannet (LS § 39). (Ristmikult otsesuunas, nt peateelt kõrvalteele sõites, ei ole suunamärguanne vajalik.)
 1. § 39. Juhi märguanded
  (1) Juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit, käega märguande andmise võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või sõiduki peatamist. Juht peab pärast suunamärguannet veenduma, et talle antakse teed ja et sõidu jätkamine on ohutu.
 1. § 39. Juhi märguanded
  (1) Juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit, käega märguande andmise võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või sõiduki peatamist. …
  § 2. Mõisted
  Käesoleva seaduse tähenduses:
  37) manööver on igasugune pööre või mis tahes sõiduraja vahetus või ümberpõige;
  See tähendab, et kui oled oma sõidurajalt välja sõitnud, on lõppenud ka pööre ja suunamärguanne tuleb välja lülitada. Tagasireastumisel tuleb samuti vähemalt 3 sekundit enne manöövri algust näidata suunamärguannet.
 1. LS-järgi tuleb kurvi läbimine samastada sõiduga otsesuunas. Sisselülitatud suunamärguanne kurvi läbimise ajal võib olla teisi liiklejaid eksitav ja seetõttu selle andmine vale. Suunamärguannet tuleb näidata juhtudel LS § 39 (1).
 1. § 39. Juhi märguanded
  (1) Juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist.
 1. § 39. Juhi märguanded.
  (1) Juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. …

 

Lk 13

 1. § 39. Juhi märguanded
  (2) Juht, kelle sõiduki ehituses pole suuna- või stopptulesid ette nähtud, kelle sõiduki suuna- või stopptuled on rikkis või sõitmisel töötavate ohutuledega, peab andma märku käega järgmiselt:
  1) paremsuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge parema käe või kõverdama õla kõrgusele tõstetud vasaku käe küünarnukist täisnurgi ülespoole;
 1. § 39. Juhi märguanded
  (2) Juht, kelle sõiduki ehituses pole suuna- või stopptulesid ette nähtud, kelle sõiduki suuna- või stopptuled on rikkis või sõitmisel töötavate ohutuledega, peab andma märku käega järgmiselt:
  2) vasaksuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge vasaku käe või kõverdama õla kõrgusele tõstetud parema käe küünarnukist täisnurgi ülespoole;
 1. Suunamärguande näitamine enne pööret annab tagantsõitjale teada, et juht hakkab peatselt pidurdama. See tähendab, et tagapool sõitev juht teab hakata varem pidurdama kui eesolev juht. Liiklusvoos on see väga oluline, kuna aitab ära hoida ahelkokkupõrkeid. Vastasel juhul, kui lähtutakse eesoleva sõiduki pidurituledest, jääb iga järgmine pidurdav juht maha reageerimis- ja pidurite rakendumisteekonna võrra. Nii tekkivad ahelkokkupõrked ühtlaselt liikuvas ja väikese pikivahega liiklusvoos. Selleks, et seda ei juhtuks on vaja enne pööret anda aegsasti  suunamärguannet ja alles siis pöördeks pidurdada.
 1. § 39. Juhi märguanded
  (1) … . Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit, käega märguande andmise võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või sõiduki peatamist. …