Lk 64

 1. § 62. Mootorsõiduki pukseerimine
  (1) Mootorsõidukit võib pukseerida haagiseta mootorsõidukiga. Pukseerida ei tohi kaherattalise sõidukiga ega kaherattalist sõidukit.
 1. § 62. Mootorsõiduki pukseerimine
  (4) Painduv ühenduslüli peab jätma sõidukite vahemaaks viis kuni kaheksa meetrit ja selle keskosa peab olema selgesti nähtavalt tähistatud. Jäik ühenduslüli ei tohi olla pikem kui viis meetrit. Keti kasutamine pukseerimiseks on keelatud.
 1. § 62. Mootorsõiduki pukseerimine
  (4) Painduv ühenduslüli peab jätma sõidukite vahemaaks viis kuni kaheksa meetrit ja selle keskosa peab olema selgesti nähtavalt tähistatud. Jäik ühenduslüli ei tohi olla pikem kui viis meetrit. Keti kasutamine pukseerimiseks on keelatud.
  (5) Tehniliselt mittekorras piduritega mootorsõidukit tohib pukseerida jäiga ühenduslüli abil või osaliselt toetatuna pukseerivale sõidukile.
 1. § 62. Mootorsõiduki pukseerimine
  (6) Pukseeritaval mootorsõidukil, autorongil või masinrongil peavad igal ajal põlema ohutuled. Ohutulede puudumisel, või kui need ei tööta, peab pukseeritavale mootorsõidukile, autorongile või masinrongile olema nähtavale kohale paigaldatud ohukolmnurk.
 1. § 62. Mootorsõiduki pukseerimine
  (7) Pukseeritavas mootorsõidukis, autorongis või masinrongis ei pea olema juhti ainult siis, kui pukseeritakse sellise jäiga ühenduslüliga, mis tagab pukseeritava mootorsõiduki, autorongi või masinrongi juhitavuse.
  (8) Sõitjaid tohib olla pukseeritava mootorsõiduki juhikabiinis ja pukseeritavas sõiduautos ainult juhul, kui pukseeritava sõiduki roolis on juht.
 1. § 62. Mootorsõiduki pukseerimine
  (10) Pukseerida ei tohi:
  1) kiirteel. Kui pukseerimisvajadus tekib kiirteel, siis tohib erandina pukseerida lähima ärasõidukohani;
  2) painduva ühenduslüliga – kiilasjääl, või niisugust mootorsõidukit, autorongi või masinrongi, millel ei tööta sõidupidur või rool;
  5) enam kui ühte mootorsõidukit, autorongi või masinrongi;
 1. Piduri- ja roolivõimendi saavad tööks vajaliku jõuülekande töötavalt mootorilt. Kui mootor ei tööta, siis vastavat jõuülekannet ka ei toimu, mis omakorda tähendab, et piduri- ja roolivõimendi ei tööta. See tähendab, et rooli pööramine ja tõhus pidurdamine on tunduvalt raskendatud.
  Sama on ka elektrivarustusega, kus vajalik pinge ei tule mitte generaatorilt, mida ajab ringi mootor, vaid pinge saadakse akult.
 1. Võtme asetamisel süütelukku ja seda pöörates, võetakse maha roolilukk. Ehk te saate pukseerimise ajal rooli pöörata. Kui autol puudub süütevõti, tuleb enne pukseerimise alustamist tagada, et rool ei ole lukus.
  § 62. Mootorsõiduki pukseerimine
  (6) Pukseeritaval mootorsõidukil, autorongil või masinrongil peavad igal ajal põlema ohutuled. Ohutulede puudumisel, või kui need ei tööta, peab pukseeritavale mootorsõidukile, autorongile või masinrongile olema nähtavale kohale paigaldatud ohukolmnurk.
  Piduri- ja roolivõimendi saavad tööks vajaliku jõuülekande töötavalt mootorilt – kui mootor ei tööta, siis vastavat jõuülekannet ka ei toimu. See aga tähendab, et piduri- ja roolivõimendi ei tööta ning pidurdada ja rooli pöörata on tunduvalt raskem.  Seetõttu on ohutum, kui pukseeritaval sõidukil mootor töötab.