Liiklusülesanded

Ülesannete kogumik sisaldab küsimusi, mis aitab lahendajal kinnistada oma liiklusalaseid teadmisi ja kontrollida õppematerjali omandamist. Liiklusülesannte koostamisel on aluseks võetud A, B ja C-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava. Seega on väljaanne heaks abiliseks autokoolides õppijatel liiklusteooria eksamiks valmistumisel.

Autor: Reedik Niilus
Aasta: 2019
Kirjastus: Jeppe Auto OÜ
Lehekülgi: 84
Mõõtmed: 297 x 210

Väljaanne on saadaval raamatukauplustes ja autokoolides.

Osta väljaanne Rahvaraamatu E-poest SIIT
Osta väljaanne Apollo E-poest SIIT

Vastuste kommentaarid

1. Mõisted – lk 2
2. Juhi kohustused – lk 4
3. Juhi tervislik seisund – lk 11
4. Suunamärguanded – lk 12
5. Liiklusmargid ja lisateatetahvlid – lk 14
6. Teekattemärgised – lk 21
7. Paiknemine ja manöövrite sooritamine – lk 24
8. Ristmike ületamine – lk 29
9. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige – lk 38
10. Peatumine ja parkimine – lk 41
11. Sõidukiirus – lk 45
12. Tulede kasutamine – lk 47
13. Liiklusohutus – lk 49
14. Liikluspsühholoogia – lk 59
15. Pukseerimine – lk 64
16. Tehnoseisund ja muud valdkonnad – lk 65
17. Liikluskindlustus – lk 74
18. A-kategooria – lk 77
19. C-kategooria – lk 81

NB! Ülesannete vastustes on ilmnenud järgnevad trükivead:
2018 II. a – lk 8 ül 6, lk 12 ül 1
2018. a – lk 19 ül 1
2016. a – lk 31 ül 1, lk 37 ül 8, lk 47 ül 8 ja 84 ül 4.
2015 II. a – lk 47 ül 9 ja lk 70 ül 2. Seoses seadusemuudatusega on muutunud lk 24 ül 6 vastusevariant.
2015. a – lk 60 ül 8; lk 72 ül 4; lk 84 ül 11.
2013. a  lk 6 ül 7; lk 10 ül 4 ja ül 8; lk 23 ül 6; lk 53 ül 10.

Õiged vastused leiate kommentaarides.