Tere tulemast Liikluskool.ee kodulehele. Siit leiate ülevaated liiklusraamatutest, mille autoriks on Reedik Niilus. Samuti pakume vaatamiseks eri eestikeelsed liiklusõppe teemalisi videosid ning täiendame jõudumööda oma vastavat kogu. Tagasiside ja küsimused nii raamatute kui videote kohta, samuti liikluse teemadel laiemalt, on alati teretulnud.

Lisasõidutunnid

Liiklusmärgid, teekattemärgised, foorid

Raamatust leiad uued 1. märtsist 2018 kehtima hakanud:

  • liiklusmärgid ja nende tähendused;
  • teekattemärgised ja nende tähendused;
  • nõuded fooridele.

Loe edasi >>

Liiklusülesanded

Väljaanne on heaks abiliseks autokoolides õppijatele liiklusteooria eksamiks valmistumisel. Liiklusülesannete koostamisel on aluseks võetud A, B ja C-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava.
Ülesannete lahendajale annab kogumik enne riikliku eksamit võimaluse kontrollida oma liiklusalaste teadmiste taset ja saada eneskindlust.
Igale küsimusele on üks õige vastus.

Loe edasi >>
Vastuste kommentaarid >>

Õppesõit platsil

Raamatust leiad harjutused ja selgitused, mille abiga õppida iseseisvalt autot juhtima. „ÕPPESÕIT PLATSIL” väljatoodu on osa juhiks saamise programmist, kus tulevane juht saab omandada auto juhtimise põhioskused. Selgituste illustreerimiseks on raamatus üle 200 joonise ja foto.

Loe edasi >>

Задачи по дорожному движению

Издание служит хорошим пособием для учащихся автошкол при подготовке к экзамену по теории ПДД.

Читай дальше >>

Õppesõit tänavatel ja teedel

Raamat keskendub  erisuguse raskusastmega liiklusolukordadest arusaamisele ja õigele tegutsemisele. 240 skeemil on illustreeritud põhilised liiklusolukorrad, mis tulevad ette sõidueksami sooritamisel, hiljem igapäevases liikluses ning välismaal sõites.

Loe edasi >>

Traffic tests

This publication is a useful aid for anyone enrolled in a driving school and preparing for the traffic theory test. The traffic tests have been compiled on the basis of the state curriculum for the preparation of drivers of categories A, B and C power-driven vehicles.

Read more >>

Ringle õigesti!

Väljaanne käsitleb Tallinna ringristmikke skemaatiliselt, samuti nende eripära ning annab juhiseid, kuidas RINGTEEL ÕIGESTI JA OHUTULT LIIGELDA.
Samuti on iga ringtee puhul välja toodud juhtide levinumad eksimused ja liiklusohtlikumad olukorrad.

Loe edasi >>